Tag Archives: เชาว์ปัญญา

ความคิดที่หายไปกับคำว่า “ไม่รู้”

คำว่า “ไม่รู้” กำลังทำลายความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทย หรือเปล่า???

Read more »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Related posts:

เตือนผู้ปกครอง ภัยเบบี้คริสตัน พองตัว26เท่า
ครอบครัวที่ผู้ใหญ่ ชอบเลี้ยงดูหมาประจำ ลูกหลานจะ นอนกรน
1 มิถุนายน มาดื่มนมกันเถอะ
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” จุดเริ่มที่ดีถ้าทุกคนร่วมมือ
เด็กร้องไห้กับเด็กงอแงแตกต่างกันไหมนะ?
อย่าลืมมาพูดคุยพบปะกันใน Forum 108kids นะครับ

เด็กไทยไอคิวต่ำ ค่าเฉลี่ย88 ป่วยเบาหวานพุ่ง

65418อธิบดีกรมอนามัยเผยผลวิจัยพบเด็กไทยรอบ 12 ปี มีเชาว์ปัญญา-พัฒนาการลดลงจาก 91 เหลือ 88 ต่ำกว่าที่ WHO กำหนดที่ 90-110 เงินซื้อขนมกินทั้งปี 9,800 บาทมากกว่าค่าใช้จ่ายทางการศึกษา..

Read more »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.3/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Related posts:

รู้เท่าทัน พร้อมรับมือ เมื่อ ‘ไวรัสลงกระเพาะ’ เจ้าตัวเล็ก
ทำแท้ง แก้ที่กฎหมายหรือแก้ที่จิตใจมนุษย์
เมื่อลูกเริ่ม "โกหก" สอนอย่างไรให้ได้ผล
การเลียนแบบของเด็กในสื่อต่างๆ อันตรายที่คาดไม่ถึง
แก้ไขนั่งท่า w เหตุปัญหาการเดิน

มิติสัมพันธ์ สิ่งสำคัญแห่งการหยั่งรู้ทิศ

children-discovery-museum-mวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของ มิติสัมพันธ์ กันครับ มิติสัมพันธ์ คือพัฒนาการด้านหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการมองเห็นอย่างเป็นมิติ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะกับจิตรกรหรือผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างๆ เพราะมิติสัมพันธ์คือความสามารถที่ช่วยให้เราสามารถบอกถึงระยะพื้นที่ ช่องว่าง หรือตำแหน่งต่างๆของสถานที่ รวมไปถึงช่วงของเวลาต่างๆได้ ทำให้คนที่มีพัฒนาการในด้านนี้สูงจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สามารถอธิบาย สิ่งต่างๆที่พบเห็นออกมาเป็นคำพูดหรือภาพวาดได้อย่างชัดเจน หรือไม่ก็เป็นผู้ที่จดจำทิศทางในการเดินทางได้อย่างแม่นยำ

Read more »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Related posts:

หยุดเจ้าตัวป่วนด้วย Time-out
ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
เมื่อลูกเริ่ม "โกหก" สอนอย่างไรให้ได้ผล
โครงการฝึกเด็กเล็กให้เรียนรู้พุทธศาสนาแต่เยาว์วัย
มารู้จัก Sensorimotor-based กับ ประสาทการรับรู้ทั้ง 7 กันเถอะ