Tag Archives: เชาว์ปัญญา

ความคิดที่หายไปกับคำว่า “ไม่รู้”

คำว่า “ไม่รู้” กำลังทำลายความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทย หรือเปล่า???

Read more »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Related posts:

แนะ 8 วิธีส่งเสริมเด็กไทยรักการอ่าน
ตกผลึกชีวิต ‘ผศ.ดร.อุษณีย์’ สะท้อนถึงพ่อแม่ที่ ‘ลูกเรียนไม่เก่ง’
ฮิคิโคโมริ : อาการป่วยทางสังคมของเด็กยุคนี้ที่พ่อแม่ต้องรู้
1 มิถุนายน มาดื่มนมกันเถอะ
คอมพิวเตอร์ให้โทษ นักเรียนวัยรุ่นพากันอ่อนเลขและการอ่าน
รวบรวมศูนย์บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล

เด็กไทยไอคิวต่ำ ค่าเฉลี่ย88 ป่วยเบาหวานพุ่ง

65418อธิบดีกรมอนามัยเผยผลวิจัยพบเด็กไทยรอบ 12 ปี มีเชาว์ปัญญา-พัฒนาการลดลงจาก 91 เหลือ 88 ต่ำกว่าที่ WHO กำหนดที่ 90-110 เงินซื้อขนมกินทั้งปี 9,800 บาทมากกว่าค่าใช้จ่ายทางการศึกษา..

Read more »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.3/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Related posts:

เตือนผู้ปกครอง ภัยเบบี้คริสตัน พองตัว26เท่า
ปัญหาของเด็ก ?นอนน้อย?
ห่วงเด็กรุ่นใหม่ “เน้นความรู้เพื่อแข่งขัน-จิตสาธารณะไม่มี”
ปัญหาเด็กจมน้ำ ไม่เล็กอย่างที่คิด
โครงการฝึกเด็กเล็กให้เรียนรู้พุทธศาสนาแต่เยาว์วัย

มิติสัมพันธ์ สิ่งสำคัญแห่งการหยั่งรู้ทิศ

children-discovery-museum-mวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของ มิติสัมพันธ์ กันครับ มิติสัมพันธ์ คือพัฒนาการด้านหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการมองเห็นอย่างเป็นมิติ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะกับจิตรกรหรือผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างๆ เพราะมิติสัมพันธ์คือความสามารถที่ช่วยให้เราสามารถบอกถึงระยะพื้นที่ ช่องว่าง หรือตำแหน่งต่างๆของสถานที่ รวมไปถึงช่วงของเวลาต่างๆได้ ทำให้คนที่มีพัฒนาการในด้านนี้สูงจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สามารถอธิบาย สิ่งต่างๆที่พบเห็นออกมาเป็นคำพูดหรือภาพวาดได้อย่างชัดเจน หรือไม่ก็เป็นผู้ที่จดจำทิศทางในการเดินทางได้อย่างแม่นยำ

Read more »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Related posts:

หยุดเจ้าตัวป่วนด้วย Time-out
เด็กไทยไอคิวต่ำ ค่าเฉลี่ย88 ป่วยเบาหวานพุ่ง
ฮิคิโคโมริ : อาการป่วยทางสังคมของเด็กยุคนี้ที่พ่อแม่ต้องรู้
ทักษะทางดนตรีของเด็ก 1 ขวบปี
5 ปัญหาการเข้าสังคมของเด็กในรั้วโรงเรียน