108kids.com สื่อข่าวสารและสาระการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

   
     ติดต่อผู้จัดทำ ครูเบน (นรรัชต์ ฝันเชียร)
Tap To Call

Tag Archives: พัฒนาการด้านสติปัญญา

เพลงส่งเสริมการศึกษา : เปาะแปะ

เปาะแปะ เปาะแปะ ฝนตกเปาะแปะ พื้นแฉะ น้ำนอง… Relat […]

Read More 

กิจกรรม : เชือกเลียนแบบ

เชือกเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เป็นสื่อในการ […]

Read More 

ชวนเด็กๆ มาสนุกในกิจกรรมส่งเสริมความคิดคล่องแคล่วกันเถอะ

วันนี้ครูเบนขอนำเสนอกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กมีความค […]

Read More 

กิจกรรม : หยิบสีไม้ไม่ขยับ

กิจกรรมนี้เป็นเกมที่ผมเคยเล่นสมัยเด็กๆกับเพื่อน เพื่อฆ่ […]

Read More 

ทักษะ กับ พัฒนาการ เหมือนหรือแตกต่าง?

รู้สึกสับสนเหมือนผมไหมครับ? กับคำศัพท์ที่มีความสำคัญในว […]

Read More 

ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็นต่อสิ่งแวดล้อม […]

Read More