Tag Archives: พัฒนาการด้านร่างกาย

แก้ไขนั่งท่า w เหตุปัญหาการเดิน

944227_564769136899928_1636631469_nการนั่งท่า w (w sitting) คือ การนั่งโดยบั้นท้ายอยู่ตรงกลางระหว่างขาทั้งสองข้างที่งอพับหันฝ่าเท้าออกไปทางด้านข้าง ทำให้เป็นรูป w เด็กๆ อาจค้นพบท่านั่งนี้ เนื่องจากเป็นท่าต่อเนื่องจากการคลานไปคลานมา แล้วต้องการหยุดเพื่อนั่งเล่น เขาจะทิ้งน้ำหนักตัวมาที่บั้นท้ายโดยแยกต้นขาและหัวเข่าออกจากกัน การนั่งแบบนี้ จะทำให้เด็กรู้สึกมั่นคง ไม่เอนล้มง่าย แต่ทำไมทางการแพทย์จึงแนะนำว่า ไม่ควรให้เด็กนั่งท่านี้

Read more »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Related posts:

ปัญหาของเด็ก ?นอนน้อย?
ทักษะทางดนตรีของเด็ก 1 ขวบปี
ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
การส่งเสริมประสบการณ์การเขียนโดยสอดแทรกท่าทางการเขียน
คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
ครูเบนสอนพิเศษช่วงปิดเทอม 100 บาทต่อชั่วโมง

การส่งเสริมประสบการณ์การเขียนโดยสอดแทรกท่าทางการเขียน

ผู้ปกครองหลายท่านอยากให้เด็กอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ในวัยอนุบาล ทั้งๆที่ตามหลักวิชาการแล้วในระดับอนุบาลไม่ควรเน้นโดยเฉพาะด้านการเขียนเท่าไหร่ครับ เรื่องนี้กลายเป็นข้อโต้แย้งระหว่างพ่อแม่ที่มุ่งหวังจะให้โรงเรียนส่งเสริมตรงนี้ให้มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันคุณครูก็เน้นบทบาทที่เหมาะสมกับวัยของเด็กมากกว่า แต่อย่างไรก็ดี เรื่องนี้ยังไม่ใช่ประเด็นปัญหาสำคัญที่ผมจะพูดต่อไปนี้ครับ เพราะนอกเหนือจากการที่เด็กจะอ่านออกเขียนได้แล้ว ผมมองว่าการที่เด็กมีท่าทางพื้นฐานการเขียนที่ดี นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับประสบการณ์การเขียนของเด็กมากกว่า

Read more »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Related posts:

การเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบโมเดลซิปปา(CIPPA MODEL)
มิติสัมพันธ์ สิ่งสำคัญแห่งการหยั่งรู้ทิศ
ทักษะทางดนตรีของเด็ก 1 ขวบปี
มารู้จัก Sensorimotor-based กับ ประสาทการรับรู้ทั้ง 7 กันเถอะ
อ๊อกซีโทซิน (Oxytocin) VS คอร์ติซอล (Cortisol) จะสร้างสุขให้เด็กหรือทำให้เด็กเครียดดีเอ่ย?

ทักษะ กับ พัฒนาการ เหมือนหรือแตกต่าง?

รู้สึกสับสนเหมือนผมไหมครับ? กับคำศัพท์ที่มีความสำคัญในวงการการศึกษาปฐมวัย สองคำครับ ซึ่งก็คือ คำว่า “ทักษะ” กับคำว่า “พัฒนาการ” จริงๆ ถ้าการศึกษาในระดับอื่น คำว่าพัฒนาการ อาจถูกให้ความสำคัญน้อยลง (เพราะหลังจากวัยอนุบาลพัฒนาการส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องจะได้เติบโตอย่างเต็มที่ ทำให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่นั้นเอง)  เมื่อเทียบกับ คำว่า “ทักษะ” กับคำว่า “ความรู้” ที่เพิ่มขึ้นมาแทนที่ แต่สำหรับในวัยอนุบาล “พัฒนาการ” กับ “ทักษะ” นับว่าเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเลยทีเดียว

Read more »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Related posts:

มิติสัมพันธ์ สิ่งสำคัญแห่งการหยั่งรู้ทิศ
การส่งเสริมประสบการณ์การเขียนโดยสอดแทรกท่าทางการเขียน
มารู้จัก Sensorimotor-based กับ ประสาทการรับรู้ทั้ง 7 กันเถอะ
คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
แก้ไขนั่งท่า w เหตุปัญหาการเดิน

ลูกโตสมวัยหรือไม่ พ่อแม่ประเมินได้

553000003127501ขึ้น ชื่อว่าเป็นคุณแม่มือใหม่ แน่นอนว่า ความหวังของแม่ทุกคน คือ การที่ลูกรักมีพัฒนาการสมวัย เนื่องจากพัฒนาการเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านความสามารถใน การทำงาน หรือการทำหน้าที่ต่างๆ ในแต่ละช่วงอายุของเด็ก


Read more »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Related posts:

ของเล่นโบราณ สู่การเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ
“การบ้าน” ปัญหาของลูกหรือปัญหาของใคร?
ตกผลึกชีวิต ‘ผศ.ดร.อุษณีย์’ สะท้อนถึงพ่อแม่ที่ ‘ลูกเรียนไม่เก่ง’
แพทย์ชี้เด็กช่วงวัยแรกเกิดถึง 6 ขวบ สมองมีการเรียนรู้มากที่สุด
การให้วัคซีนในเด็ก
ครูเบนสอนพิเศษช่วงปิดเทอม 100 บาทต่อชั่วโมง

รู้ทันพัฒนาการของลูกรัก

553000002529502สิ่ง หนึ่งที่สำคัญซึ่งคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนควรรู้ก็คือ การรู้พัฒนาการที่แตกต่างกันของเด็กในแต่ละวัย เพราะจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูลูกรักของเราให้ เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีพัฒนาการทุกด้านที่ดีสมวัย ซึ่งช่วงอายุที่สำคัญของพัฒนาการเด็กนั้นมีอยู่ 6 ช่วงดังนี้

Read more »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.6/10 (8 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)

Related posts:

การใช้เกมเพื่อการศึกษา
โรคติดเชื้อ ไอ พี ดี (IPD ; Invasive Pneumocaccal Disease)
ล้วงแนวคิด Active Learning เรียนเชิงรุก-ปลุกเด็กสนุกเรียน
ทำไมเด็กไทยปฏิเสธไม่เป็น..!!
5 ปัญหาการเข้าสังคมของเด็กในรั้วโรงเรียน