108kids.com สื่อข่าวสารและสาระการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

   
     ติดต่อผู้จัดทำ ครูเบน (นรรัชต์ ฝันเชียร)
Tap To Call
ข่าวสารและสาระการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

บทความ 108kids

บทความคัดสรรเกี่ยวกับ ข่าวสาร สถานการณ์ทั่วไป สาระความรู้ และสื่อการเรียนการสอน ที่เป็นประโยชน์ทั้งจากตัวผู้ดูแลเว็บไซต์และจากแหล่งความรู้ภายนอก เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

Read More 

กระดาน 108kids

กระดานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ 108kids ฝากเรื่องราว ข่าวสาร หรือกิจกรรมดีๆ เพื่อบอกต่อไปยังเพื่อนๆผู้สนใจ และยังเป็นมุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษาหารือกัน เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่า

Read More 

ร้านค้า 108kids

ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงดูเด็ก จากเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์ชั้นนำ ที่ได้คุณภาพ ซึ่งเราได้คัดสรรเฉพาะสินค้าน่าสนใจและมีประวัติการส่งที่ดีเพื่อสมาชิกเว็บไซต์ 108kids.com ทุกคน (*สินค้าที่ลงถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์นั้นๆ ซึ่ง 108kids.com เป็นเพียงแค่หน้านายนำเสนอสินค้าจากเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์ เพื่อให้เกิดการซื้อขายเท่านั้น ไม่มีส่วนกับการผลิต การขาย หรือการขนส่ง แต่อย่างใด)

Read More 

ครูเบนบอกว่า :

สวัสดีครับ 108kids.com คือเว็บไซต์เล็กๆ ที่เกิดจากความคิดของผมที่ต้องการนำเสนอและรวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ไว้เป็นเครื่องมือสืบค้นความรู้สำหรับผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน รวมไปถึงบุคคลผู้สนใจทั่วไป โดยสามารถเข้ามาค้นหาความรู้และวิทยาการสำหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหม่ได้ทุกที่ทุกเวลา ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ